Aktivity

Vládske spája šikovných ľudí, ktorí rozumejú prírode, zvieratám a lesu. Naša zvieracia rodina zahŕňa dravce, kone a viacero malých „hladkacích“, či vidieckych zvierat. Ponúkame vám aktivity vhodné pre školy aj organizované skupiny. Ponúkneme kontakt so zvieratami, lesnú pedagogiku, aktivity zamerané na spoznávanie prírody pre deti, ale aj dospelých a taktiež organizujeme denné detské tábory.

 

Aktivity si prosíme vopred dohodnite na tel. čísle 0907 285 246 alebo cez mail vladske@vladske.sk

Pre školy

Ak chcete skvalitniť vzdelávanie svojich žiakov a deťom pripraviť niečo netradičné, využite našu ponuku a príďte do Vládskeho na jednodňový výlet, kde spojíte príjemné s užitočným. Deti sa u nás zoznámia s množstvom zvieratiek, ktoré môžu nakŕmiť či pohladiť. Dozvedia sa veľa zaujímavého o sokoliarstve a naživo uvidia viacero druhov dravcov a sov, povodíme ich na koňoch. V rámci lesnej pedagogiky si vyskúšajú zážitkové učenie, dozvedia sa o význame lesov a ochrane prírody. Návštevu u nás si môžete spestriť opekačkou alebo športom na lúke. Návšteva Vládskeho bude zážitkom a relaxom nielen pre deti, ale i pedagógov, ktorí k nám ako odborný doprovod majú vstup úplne zdarma. Cena za aktivity je 6€/dieťa. Minimálny počet detí je 15 (poprípade 90€ pri menšom počte detí).

Dravce

Dravé vtáky a sovy sú fascinujúce živočíchy, ktoré už štyri tisíc rokov sprevádzajú človeka pri prastarom umení lovu – sokoliarstve. Keďže Vládske slúži i ako sokoliarsky dvor, ponúkame jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s kráľmi výšin, dravcami, a pánmi noci, sovami, ktoré vám naši sokoliari radi predstavia. Súčasťou je prehliadka dravcov, pri ktorej vám naši sokoliari predstavia spôsob ich života či lovu a nechajú vás dravce pohladiť či vyfotografovať sa s nimi.

Lesná pedagogika

Keďže Vládske je bývalá lesnícka usadlosť, ponúkame vám možnosť nahliadnuť do života v lese prostredníctvom lesnej pedagogiky. Táto náuka o lese v lese vám priblíži prírodu prostredníctvom vlastných zážitkov. Naši certifikovaní lesní pedagógovia vám pri aktivitách priamo v okolitých lesoch vysvetlia ich význam pre človeka a predstavia zvieratá, ktoré naše lesy obývajú. Prírodu budete môcť spoznať všetkými zmyslami formou zážitkového učenia a hier. Naším heslom je – Dotknite sa prírody. Dozviete sa, aké prírodné procesy naši predkovia odpozorovali pri starostlivosti o lesy a ako ich môžeme využiť v 21. storočí tak, aby sme lesy zachovali budúcim generáciám. Čerešničkou na torte je spoznávanie zvukov prírody prostredníctvom imitácie hlasov zvierat. Aktivity je možné pripraviť pre rozličné vekové kategórie vrátane dospelých.

Detské tábory

Organizujeme denné detské tábory, zamerané na náučno-relaxačné aktivity , teda na oddych, zábavu a prirodzený kontakt s prírodou. Deti sa zoznámia s koníkmi a mini poníkmi, veveričkami, dravými vtákmi… Lesní pedagógovia im zážitkovou formou sprostredkujú informácie o význame lesa a živote v prírode. Deti zažijú opekačky, šport, súťaže a oddych v lone prírody. Samozrejmosťou je zabezpečená strava a pitný režim. Tábory realizujeme počas celého roka. Pre bližšie informácie o termínoch konania sledujte náš facebook.